Katsastus

Katsastus

Järjestäytyneillä veneilijöillä on mahdollisuus katsastuttaa veneensä jäsenseurassaan erillisten katsastusohjeiden mukaisesti. Katsastuksen tarkoitus on ylläpitää ja edistää veneen turvallisuutta. Katsastuksessa käydään läpi veneen tekniikkaa ja varustusta, jotka vaikuttavat veneen turvallisuuteen. On kuitenkin syytä muistaa, että vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta kuuluu veneen omistajalle tai haltijalle ja kulussa oltaessa kipparille.

Katsastusluokat noudattelevat likimain CE-merkinnän mukaisia suunnittelukategorioita. Veneen katsastus on vapaaehtoista, eikä se liity veneen rekisteröintiin.

Veneiden katsastustoimintaa hallinnoi Suomen Purjehdus ja Veneily jäsenseurojensa välityksellä kouluttamalla seuroihin katsastusmiehiä.

 

Katsastusmenettely

Katsastusmenettely on jaettu perus- ja vuosikatsastukseen. Peruskatsastus suoritetaan viiden vuoden välein, ja se kohdistuu veneen rungon, voimansiirron, ohjauslaitteiden ja läpivientien tarkastukseen. Vuosikatsastus suoritetaan vuosittain, ja se kohdistuu turvallisuusvarusteisiin ja -laitteisiin.

Peruskatsastus uusitaan aina, jos veneen omistaja tai jäsenseura muuttuu tai jos veneeseen tehdään merkittävä muutos tai se on vaurioitunut.

 

Katsastuksen edut

Koulutetut katsastusmiehet ovat veneasiantuntijoita, joilta tarkastustyön ohessa saa tarvittaessa veneturvallisuutta koskevia neuvoja ja ohjeita. Lisäksi useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetulle veneelle vakuutusmaksualennuksia.

 

Katsastajat

Hemmo Järvinen (044 561 9634)

Henry Raita (050 917 2185)

Ville Haarala (044 325 8804)

Liisa Koivu (040 525 3272)

Tero Salonen (040 588 9603)